Vatrodojave

Kako bismo zaštitili objekte od sprječavanja širenja požara, možemo ponuditi sljedeću tehničku opremu:

BC016-1/INT1
Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 8 zona

Mogućnost proširenja do 16 zona. U metalnom kućištu sa tipkovnicom, LED zaslonom i napojnim modulom. Programiranje preko tipkovnice ili pomoću softvera PARSOFT. EN54 i VdS certifikat

BC06-1/INT1
Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 4 zone

Mogućnost proširenja do 6 zona. U metalnom kućištu s tipkovnicom, signalizacionim LED diodama i napojnim modulom. EN54 i VdS certifikat

BC06-1EXT/INT1
Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 4 zone i jendom zonom za gašenje

U metalnom kućištu s tipkovnicom, signalizacionim LED diodama i napojnim modulom. EN54 i VdS certifikat

BC216-3/INT1
Adresabilna mikro-prosecorska vatrodojavna centrala za rad u mreži

U metalnom kućištu bez tipkovnice i LED zaslona, s mogućnošću instaliranja do 2 petlje. Programiranje preko paralelnog tabloa ABF216-1 ili pomoću softvera PARSOFT. EN54 i VdS certifikat

Book a Service Call

(*) Required Field
Enquire Now
(*) Required Field